Wednesday, 27/05/2020|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Ngày ban hành:
21/05/2020
Số lượt xem:
199
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/05/2020
Số lượt xem:
311
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/05/2020
Số lượt xem:
233
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/05/2020
Số lượt xem:
262
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/05/2020
Số lượt xem:
267
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/05/2020
Số lượt xem:
298
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/05/2020
Số lượt xem:
304
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/05/2020
Số lượt xem:
269
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/05/2020
Số lượt xem:
189
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/05/2020
Số lượt xem:
274
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.122
Hôm qua : 5.300
Tháng 05 : 28.306
Tháng trước : 19.884
Năm 2020 : 133.072
Năm trước : 117.155
Tổng số : 250.227