Wednesday, 19/12/2018|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Ngày ban hành:
19/12/2018
Số lượt xem:
4
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/12/2018
Số lượt xem:
40
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/11/2018
Số lượt xem:
116
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/11/2018
Số lượt xem:
191
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/10/2018
Số lượt xem:
121
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/10/2018
Số lượt xem:
120
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/10/2018
Số lượt xem:
179
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/10/2018
Số lượt xem:
139
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/10/2018
Số lượt xem:
184
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/10/2018
Số lượt xem:
122
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/10/2018
Số lượt xem:
179
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/10/2018
Số lượt xem:
320
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2018
Số lượt xem:
199
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2018
Số lượt xem:
317
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2018
Số lượt xem:
118
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 314
Hôm qua : 1.009
Tháng 12 : 17.496
Tháng trước : 29.465
Năm 2018 : 259.664
Năm trước : 102.672
Tổng số : 362.336