Thứ ba, 22/10/2019|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Ngày ban hành:
18/10/2019
Số lượt xem:
69
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/10/2019
Số lượt xem:
283
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
27/09/2019
Số lượt xem:
89
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/09/2019
Số lượt xem:
122
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/09/2019
Số lượt xem:
131
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/09/2019
Số lượt xem:
140
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/09/2019
Số lượt xem:
102
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/09/2019
Số lượt xem:
15
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/09/2019
Số lượt xem:
17
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/09/2019
Số lượt xem:
14
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/09/2019
Số lượt xem:
19
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/09/2019
Số lượt xem:
134
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/09/2019
Số lượt xem:
80
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/09/2019
Số lượt xem:
129
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 414
Hôm qua : 1.456
Tháng 10 : 21.067
Tháng trước : 26.372
Năm 2019 : 248.126
Năm trước : 270.826
Tổng số : 621.624