Saturday, 25/01/2020|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Ngày ban hành:
25/01/2020
Số lượt xem:
1
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/01/2020
Số lượt xem:
1
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/01/2020
Số lượt xem:
0
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/01/2020
Số lượt xem:
444
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Lưu ý: Việc treo băng rôn thực hiện từ ngày 17/01/2020 có thay đồi so với công văn.

Ngày ban hành:
15/01/2020
Số lượt xem:
486
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/01/2020
Số lượt xem:
134
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/01/2020
Số lượt xem:
124
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/01/2020
Số lượt xem:
195
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/01/2020
Số lượt xem:
218
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/01/2020
Số lượt xem:
161
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/01/2020
Số lượt xem:
416
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/01/2020
Số lượt xem:
300
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/01/2020
Số lượt xem:
231
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 195
Hôm qua : 241
Tháng 01 : 22.824
Tháng trước : 37.490
Năm 2020 : 22.824
Năm trước : 328.775
Tổng số : 725.097