Wednesday, 18/09/2019|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Ngày ban hành:
13/09/2019
Số lượt xem:
96
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/08/2019
Số lượt xem:
120
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/05/2019
Số lượt xem:
191
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/03/2019
Số lượt xem:
225
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/03/2019
Số lượt xem:
228
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/02/2019
Số lượt xem:
218
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/02/2019
Số lượt xem:
278
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/02/2019
Số lượt xem:
217
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/01/2019
Số lượt xem:
289
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/12/2018
Số lượt xem:
279
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/10/2018
Số lượt xem:
358
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/10/2018
Số lượt xem:
498
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2018
Số lượt xem:
355
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 618
Hôm qua : 1.116
Tháng 09 : 14.643
Tháng trước : 23.261
Năm 2019 : 215.330
Năm trước : 270.826
Tổng số : 588.828