Tuesday, 21/01/2020|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Ngày ban hành:
17/01/2020
Số lượt xem:
405
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Lưu ý: Việc treo băng rôn thực hiện từ ngày 17/01/2020 có thay đồi so với công văn.

Ngày ban hành:
15/01/2020
Số lượt xem:
469
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/01/2020
Số lượt xem:
119
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/01/2020
Số lượt xem:
114
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/01/2020
Số lượt xem:
185
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/01/2020
Số lượt xem:
153
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/01/2020
Số lượt xem:
407
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/01/2020
Số lượt xem:
226
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/01/2020
Số lượt xem:
287
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/01/2020
Số lượt xem:
289
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/01/2020
Số lượt xem:
126
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/12/2019
Số lượt xem:
175
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/12/2019
Số lượt xem:
125
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 403
Hôm qua : 825
Tháng 01 : 21.476
Tháng trước : 37.490
Năm 2020 : 21.476
Năm trước : 328.775
Tổng số : 723.749