Tuesday, 20/11/2018|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Ngày ban hành:
08/10/2018
Số lượt xem:
163
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/10/2018
Số lượt xem:
301
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2018
Số lượt xem:
184
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/10/2018
Số lượt xem:
126
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/10/2018
Số lượt xem:
137
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/09/2018
Số lượt xem:
185
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/09/2018
Số lượt xem:
84
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/09/2018
Số lượt xem:
118
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/09/2018
Số lượt xem:
517
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/09/2018
Số lượt xem:
185
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 1.219
Tháng 11 : 17.705
Tháng trước : 29.334
Năm 2018 : 230.408
Năm trước : 102.672
Tổng số : 333.080