Tuesday, 28/01/2020|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Ngày ban hành:
25/01/2020
Số lượt xem:
59
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/01/2020
Số lượt xem:
58
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/01/2020
Số lượt xem:
474
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Lưu ý: Việc treo băng rôn thực hiện từ ngày 17/01/2020 có thay đồi so với công văn.

Ngày ban hành:
15/01/2020
Số lượt xem:
523
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/01/2020
Số lượt xem:
141
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/01/2020
Số lượt xem:
129
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/01/2020
Số lượt xem:
198
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/01/2020
Số lượt xem:
165
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/01/2020
Số lượt xem:
419
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/01/2020
Số lượt xem:
237
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/01/2020
Số lượt xem:
295
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/01/2020
Số lượt xem:
299
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/01/2020
Số lượt xem:
132
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/12/2019
Số lượt xem:
181
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 339
Hôm qua : 283
Tháng 01 : 23.763
Tháng trước : 37.490
Năm 2020 : 23.763
Năm trước : 328.775
Tổng số : 726.036