Saturday, 23/03/2019|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Ngày ban hành:
19/03/2019
Số lượt xem:
105
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/03/2019
Số lượt xem:
113
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/02/2019
Số lượt xem:
103
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/02/2019
Số lượt xem:
173
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/02/2019
Số lượt xem:
108
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/01/2019
Số lượt xem:
184
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/10/2018
Số lượt xem:
231
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/10/2018
Số lượt xem:
380
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2018
Số lượt xem:
244
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/10/2018
Số lượt xem:
197
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/10/2018
Số lượt xem:
339
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/09/2018
Số lượt xem:
237
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/09/2018
Số lượt xem:
148
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/09/2018
Số lượt xem:
668
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/09/2018
Số lượt xem:
263
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 258
Hôm qua : 930
Tháng 03 : 20.508
Tháng trước : 18.587
Năm 2019 : 64.521
Năm trước : 270.826
Tổng số : 438.019