Friday, 24/05/2019|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Ngày ban hành:
08/05/2019
Số lượt xem:
101
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/03/2019
Số lượt xem:
156
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/03/2019
Số lượt xem:
160
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/02/2019
Số lượt xem:
148
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/02/2019
Số lượt xem:
213
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/02/2019
Số lượt xem:
152
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/01/2019
Số lượt xem:
229
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/10/2018
Số lượt xem:
281
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/10/2018
Số lượt xem:
419
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2018
Số lượt xem:
282
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/10/2018
Số lượt xem:
246
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/10/2018
Số lượt xem:
407
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/09/2018
Số lượt xem:
268
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/09/2018
Số lượt xem:
186
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/09/2018
Số lượt xem:
736
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 49
Hôm qua : 1.510
Tháng 05 : 25.298
Tháng trước : 29.839
Năm 2019 : 126.855
Năm trước : 270.826
Tổng số : 500.353