Saturday, 20/07/2019|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Ngày ban hành:
08/05/2019
Số lượt xem:
148
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/03/2019
Số lượt xem:
197
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/03/2019
Số lượt xem:
199
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/02/2019
Số lượt xem:
189
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/02/2019
Số lượt xem:
249
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
22/02/2019
Số lượt xem:
190
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/01/2019
Số lượt xem:
261
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/10/2018
Số lượt xem:
323
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/10/2018
Số lượt xem:
460
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2018
Số lượt xem:
317
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/10/2018
Số lượt xem:
293
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/10/2018
Số lượt xem:
470
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/09/2018
Số lượt xem:
302
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/09/2018
Số lượt xem:
222
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 337
Hôm qua : 694
Tháng 07 : 13.546
Tháng trước : 22.252
Năm 2019 : 170.544
Năm trước : 270.826
Tổng số : 544.042