Tuesday, 22/01/2019|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Ngày ban hành:
02/01/2019
Số lượt xem:
140
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/10/2018
Số lượt xem:
200
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/10/2018
Số lượt xem:
352
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2018
Số lượt xem:
223
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/10/2018
Số lượt xem:
170
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/10/2018
Số lượt xem:
275
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/09/2018
Số lượt xem:
214
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/09/2018
Số lượt xem:
121
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/09/2018
Số lượt xem:
612
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/09/2018
Số lượt xem:
238
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/09/2018
Số lượt xem:
178
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/09/2018
Số lượt xem:
134
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 790
Hôm qua : 1.863
Tháng 01 : 20.072
Tháng trước : 28.658
Năm 2019 : 20.072
Năm trước : 270.826
Tổng số : 393.570