Wednesday, 19/12/2018|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Ngày ban hành:
19/12/2018
Số lượt xem:
3
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/10/2018
Số lượt xem:
121
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/10/2018
Số lượt xem:
120
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/10/2018
Số lượt xem:
139
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/10/2018
Số lượt xem:
122
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/10/2018
Số lượt xem:
179
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2018
Số lượt xem:
199
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2018
Số lượt xem:
317
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2018
Số lượt xem:
118
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/09/2018
Số lượt xem:
196
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/09/2018
Số lượt xem:
276
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/09/2018
Số lượt xem:
159
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/09/2018
Số lượt xem:
97
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 310
Hôm qua : 1.009
Tháng 12 : 17.492
Tháng trước : 29.465
Năm 2018 : 259.660
Năm trước : 102.672
Tổng số : 362.332