Thursday, 18/10/2018|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Ngày ban hành:
08/10/2018
Số lượt xem:
85
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/10/2018
Số lượt xem:
134
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2018
Số lượt xem:
156
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2018
Số lượt xem:
239
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2018
Số lượt xem:
83
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/09/2018
Số lượt xem:
168
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/09/2018
Số lượt xem:
231
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
21/09/2018
Số lượt xem:
127
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/09/2018
Số lượt xem:
67
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/09/2018
Số lượt xem:
93
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/09/2018
Số lượt xem:
458
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 889
Hôm qua : 1.108
Tháng 10 : 16.819
Tháng trước : 21.840
Năm 2018 : 200.188
Năm trước : 102.672
Tổng số : 302.860