Monday, 22/04/2019|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Ngày ban hành:
26/03/2019
Số lượt xem:
107
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Lưu ý: Các đơn vị khi báo cáo không có vẫn báo cáo theo biểu mẫu

Ngày ban hành:
19/03/2019
Số lượt xem:
185
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/03/2019
Số lượt xem:
108
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/12/2018
Số lượt xem:
202
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/12/2018
Số lượt xem:
213
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/10/2018
Số lượt xem:
204
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/10/2018
Số lượt xem:
212
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/10/2018
Số lượt xem:
223
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/10/2018
Số lượt xem:
187
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/10/2018
Số lượt xem:
258
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 88
Hôm qua : 317
Tháng 04 : 21.807
Tháng trước : 27.705
Năm 2019 : 93.525
Năm trước : 270.826
Tổng số : 467.023