Tuesday, 22/10/2019|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Ngày ban hành:
16/09/2019
Số lượt xem:
122
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/09/2019
Số lượt xem:
102
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/09/2019
Số lượt xem:
134
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/08/2019
Số lượt xem:
192
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/08/2019
Số lượt xem:
125
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/07/2019
Số lượt xem:
144
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/05/2019
Số lượt xem:
180
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/05/2019
Số lượt xem:
198
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/03/2019
Số lượt xem:
217
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Lưu ý: Các đơn vị khi báo cáo không có vẫn báo cáo theo biểu mẫu

Ngày ban hành:
19/03/2019
Số lượt xem:
286
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/03/2019
Số lượt xem:
234
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 406
Hôm qua : 1.456
Tháng 10 : 21.059
Tháng trước : 26.372
Năm 2019 : 248.118
Năm trước : 270.826
Tổng số : 621.616