Thursday, 21/02/2019|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Ngày ban hành:
25/12/2018
Số lượt xem:
157
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/12/2018
Số lượt xem:
177
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
30/10/2018
Số lượt xem:
169
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/10/2018
Số lượt xem:
176
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/10/2018
Số lượt xem:
187
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/10/2018
Số lượt xem:
156
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/10/2018
Số lượt xem:
213
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2018
Số lượt xem:
231
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2018
Số lượt xem:
394
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2018
Số lượt xem:
145
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/09/2018
Số lượt xem:
223
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 840
Hôm qua : 1.024
Tháng 02 : 12.308
Tháng trước : 25.426
Năm 2019 : 37.734
Năm trước : 270.826
Tổng số : 411.232