Thursday, 20/09/2018|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Ngày ban hành:
19/09/2018
Số lượt xem:
132
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/09/2018
Số lượt xem:
3
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/09/2018
Số lượt xem:
371
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/09/2018
Số lượt xem:
102
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/09/2018
Số lượt xem:
127
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/09/2018
Số lượt xem:
200
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/09/2018
Số lượt xem:
111
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/09/2018
Số lượt xem:
118
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/09/2018
Số lượt xem:
108
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/09/2018
Số lượt xem:
63
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/09/2018
Số lượt xem:
63
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/09/2018
Số lượt xem:
142
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/09/2018
Số lượt xem:
185
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/09/2018
Số lượt xem:
116
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 640
Hôm qua : 977
Tháng 09 : 14.455
Tháng trước : 22.465
Năm 2018 : 175.984
Năm trước : 102.672
Tổng số : 278.656