Tuesday, 28/01/2020|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Ngày ban hành:
25/01/2020
Số lượt xem:
61
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/01/2020
Số lượt xem:
78
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/01/2020
Số lượt xem:
474
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Lưu ý: Việc treo băng rôn thực hiện từ ngày 17/01/2020 có thay đồi so với công văn.

Ngày ban hành:
15/01/2020
Số lượt xem:
523
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/01/2020
Số lượt xem:
141
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/01/2020
Số lượt xem:
132
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/01/2020
Số lượt xem:
201
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/01/2020
Số lượt xem:
225
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/01/2020
Số lượt xem:
166
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/01/2020
Số lượt xem:
420
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/01/2020
Số lượt xem:
303
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/01/2020
Số lượt xem:
238
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/01/2020
Số lượt xem:
209
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/01/2020
Số lượt xem:
204
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/01/2020
Số lượt xem:
296
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/01/2020
Số lượt xem:
300
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 354
Hôm qua : 283
Tháng 01 : 23.778
Tháng trước : 37.490
Năm 2020 : 23.778
Năm trước : 328.775
Tổng số : 726.051