Tuesday, 20/11/2018|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Ngày ban hành:
07/11/2018
Số lượt xem:
97
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/11/2018
Số lượt xem:
132
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/10/2018
Số lượt xem:
165
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/10/2018
Số lượt xem:
168
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/10/2018
Số lượt xem:
163
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2018
Số lượt xem:
184
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2018
Số lượt xem:
285
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2018
Số lượt xem:
103
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2018
Số lượt xem:
124
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/09/2018
Số lượt xem:
185
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/09/2018
Số lượt xem:
127
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/09/2018
Số lượt xem:
238
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 1.219
Tháng 11 : 17.706
Tháng trước : 29.334
Năm 2018 : 230.409
Năm trước : 102.672
Tổng số : 333.081