Wednesday, 18/09/2019|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Ngày ban hành:
13/09/2019
Số lượt xem:
83
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/09/2019
Số lượt xem:
5
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/09/2019
Số lượt xem:
4
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/09/2019
Số lượt xem:
5
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/09/2019
Số lượt xem:
5
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/09/2019
Số lượt xem:
103
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/09/2019
Số lượt xem:
56
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/09/2019
Số lượt xem:
108
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/07/2019
Số lượt xem:
338
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/05/2019
Số lượt xem:
203
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/05/2019
Số lượt xem:
161
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/04/2019
Số lượt xem:
153
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
10/04/2019
Số lượt xem:
211
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 660
Hôm qua : 1.116
Tháng 09 : 14.685
Tháng trước : 23.261
Năm 2019 : 215.372
Năm trước : 270.826
Tổng số : 588.870