Tuesday, 21/01/2020|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Ngày ban hành:
17/01/2020
Số lượt xem:
406
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Lưu ý: Việc treo băng rôn thực hiện từ ngày 17/01/2020 có thay đồi so với công văn.

Ngày ban hành:
15/01/2020
Số lượt xem:
469
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/01/2020
Số lượt xem:
119
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/01/2020
Số lượt xem:
114
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/01/2020
Số lượt xem:
185
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/01/2020
Số lượt xem:
211
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/01/2020
Số lượt xem:
154
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/01/2020
Số lượt xem:
408
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/01/2020
Số lượt xem:
292
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/01/2020
Số lượt xem:
226
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/01/2020
Số lượt xem:
200
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/01/2020
Số lượt xem:
287
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/01/2020
Số lượt xem:
289
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/01/2020
Số lượt xem:
126
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/01/2020
Số lượt xem:
253
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 415
Hôm qua : 825
Tháng 01 : 21.488
Tháng trước : 37.490
Năm 2020 : 21.488
Năm trước : 328.775
Tổng số : 723.761