Thursday, 21/02/2019|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Ngày ban hành:
07/01/2019
Số lượt xem:
160
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/01/2019
Số lượt xem:
223
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/11/2018
Số lượt xem:
198
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/11/2018
Số lượt xem:
263
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/10/2018
Số lượt xem:
208
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/10/2018
Số lượt xem:
214
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/10/2018
Số lượt xem:
213
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2018
Số lượt xem:
231
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2018
Số lượt xem:
394
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2018
Số lượt xem:
145
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2018
Số lượt xem:
175
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/09/2018
Số lượt xem:
223
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/09/2018
Số lượt xem:
163
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 851
Hôm qua : 1.024
Tháng 02 : 12.319
Tháng trước : 25.426
Năm 2019 : 37.745
Năm trước : 270.826
Tổng số : 411.243