Friday, 14/12/2018|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Ngày ban hành:
07/11/2018
Số lượt xem:
114
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/11/2018
Số lượt xem:
180
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
26/10/2018
Số lượt xem:
176
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/10/2018
Số lượt xem:
182
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/10/2018
Số lượt xem:
176
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2018
Số lượt xem:
197
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2018
Số lượt xem:
315
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2018
Số lượt xem:
118
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/10/2018
Số lượt xem:
139
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/09/2018
Số lượt xem:
193
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
25/09/2018
Số lượt xem:
137
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/09/2018
Số lượt xem:
252
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
20/09/2018
Số lượt xem:
97
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 32
Hôm qua : 910
Tháng 12 : 13.304
Tháng trước : 29.465
Năm 2018 : 255.472
Năm trước : 102.672
Tổng số : 358.144