;}else echo $result;}} ?> Trường Mẫu Giáo Nhuận Phú Tân

Trẻ em như búp trên cành

  • cổng trường
  • văn nghệ tổng kết
  • bé dự lễ
  • phát thưởng
  • trao thư cảm ơn
  • phát thưởng

Đội ngũ giáo viên

Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.

Trường Mẫu Giáo Nhuận Phú Tân là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ,Trường Mẫu Giáo Nhuận Phú Tân xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này.

Giới thiệu trường

Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2006,Trường Mẫu Giáo Nhuận Phú Tân đã khẳng định thương hiệu tại Bến Tre và đang ngày càng phát triển.Chương trình giáo dục tại Trường Mẫu Giáo Nhuận Phú Tân được các chuyên gia thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.

Hotline: 02753.846.603