Cô giáo như mẹ hiền

 • Tập thể CBGVNV trường NH 2017-2018
 • Tập thể CBGVNV trường NH 2017-2018
 • Hội giảng chuyên đề "Lấy trẻ làm trung tâm" NH 2017-2018
 • Tập thể CBGCNV trường NH 2016-2017
 • Tập thể CBGVNV trường NH 2017-2018
 • Chào cờ đầu tuần
 • Chào cờ đầu tuần
 • Chào cờ đầu tuần
 • Thể dục sáng
 • Thể dục sáng
 • Hội giảng chuyên đề "Lấy trẻ làm trung tâm" NH 2017-2018
 • Thể dục sáng
 • Hội giảng chuyên đề "Lấy trẻ làm trung tâm" NH 2017-2018
 • Hội giảng chuyên đề "Lấy trẻ làm trung tâm" NH 2017-2018
 • Hội giảng chuyên đề "Lấy trẻ làm trung tâm" NH 2017-2018
 • Hội giảng chuyên đề "Lấy trẻ làm trung tâm" NH 2017-2018
 • Hội giảng chuyên đề "Lấy trẻ làm trung tâm" NH 2017-2018
 • Hội giảng chuyên đề "Lấy trẻ làm trung tâm" NH 2017-2018
 • Hội giảng chuyên đề "Lấy trẻ làm trung tâm" NH 2017-2018
 • Hội giảng chuyên đề "Lấy trẻ làm trung tâm" NH 2017-2018
 • Hội giảng chuyên đề "Lấy trẻ làm trung tâm" NH 2017-2018
 • Hội giảng chuyên đề "Lấy trẻ làm trung tâm" NH 2017-2018
 • Hội giảng chuyên đề "Lấy trẻ làm trung tâm" NH 2017-2018
 • Hội giảng chuyên đề "Lấy trẻ làm trung tâm" NH 2017-2018
 • Hội giảng chuyên đề "Lấy trẻ làm trung tâm" NH 2017-2018
 • Hội giảng chuyên đề "Lấy trẻ làm trung tâm" NH 2017-2018
 • Hội giảng chuyên đề "Lấy trẻ làm trung tâm" NH 2017-2018
 • Hội giảng chuyên đề "Lấy trẻ làm trung tâm" NH 2017-2018
 • Hội giảng chuyên đề "Lấy trẻ làm trung tâm" NH 2017-2018
 • Hội giảng chuyên đề "Lấy trẻ làm trung tâm" NH 2017-2018
 • Hội giảng chuyên đề "Lấy trẻ làm trung tâm" NH 2017-2018
 • Hội giảng chuyên đề "Lấy trẻ làm trung tâm" NH 2017-2018
 • Hội giảng chuyên đề "Lấy trẻ làm trung tâm" NH 2017-2018
 • Lễ NGVN 20/11/2016
Địa chỉ: Thành An
Hotline: 0275.3670370-0987.083.018

Giới thiệu trường

Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2006,Trường Mẫu Giáo Thành An đã khẳng định thương hiệu tại Bến Tre và đang ngày càng phát triển.Chương trình giáo dục tại Trường Mẫu Giáo Thành An được các chuyên gia thiết kế và phát triển tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.

Đội ngũ giáo viên

Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp.

Trường Mẫu Giáo Thành An là trường mầm non hàng đầu hiện nay về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ,Trường Mẫu Giáo Thành An xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này.