Sunday, 18/03/2018|
Năm học 2017 - 2018 là năm thứ ba “Năm tăng tốc” thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh và đẩy mạnh thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học.
Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP) và Chỉ ...
20/09/2017 392 Lượt xemXem tiếp
15/11/2017 98 Lượt xem
15/11/2017 114 Lượt xem
10/11/2017 123 Lượt xem
10/11/2017 71 Lượt xem
10/11/2017 75 Lượt xem
10/11/2017 90 Lượt xem
13/10/2017 152 Lượt xem
06/10/2017 94 Lượt xem
Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Hôm nay : 4
Hôm qua : 247
Tháng 03 : 12.312
Tháng trước : 12.999
Năm 2018 : 49.820
Năm trước : 102.672
Tổng số : 152.492