Tuesday, 21/08/2018|
Năm học 2017 - 2018 là năm thứ ba “Năm tăng tốc” thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh và đẩy mạnh thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP) và Chỉ ...
20/09/2017 477 Lượt xemXem tiếp
15/11/2017 145 Lượt xem
15/11/2017 162 Lượt xem
10/11/2017 190 Lượt xem
10/11/2017 112 Lượt xem
10/11/2017 126 Lượt xem
10/11/2017 147 Lượt xem
13/10/2017 220 Lượt xem
06/10/2017 146 Lượt xem
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.036
Hôm qua : 983
Tháng 08 : 13.967
Tháng trước : 16.197
Năm 2018 : 153.031
Năm trước : 102.672
Tổng số : 255.703