Friday, 26/02/2021|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP) và Chỉ ...
20/09/2017 1103 Lượt xemXem tiếp
Thống kê truy cập
Hôm nay : 883
Hôm qua : 1.148
Tháng 02 : 23.072
Tháng trước : 35.182
Năm 2021 : 58.254
Năm trước : 885.051
Tổng số : 1.060.460