Thursday, 18/10/2018|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP) và Chỉ ...
20/09/2017 517 Lượt xemXem tiếp
15/11/2017 171 Lượt xem
15/11/2017 204 Lượt xem
10/11/2017 228 Lượt xem
10/11/2017 144 Lượt xem
10/11/2017 154 Lượt xem
10/11/2017 187 Lượt xem
13/10/2017 250 Lượt xem
06/10/2017 186 Lượt xem
Thống kê truy cập
Hôm nay : 895
Hôm qua : 1.108
Tháng 10 : 16.825
Tháng trước : 21.840
Năm 2018 : 200.194
Năm trước : 102.672
Tổng số : 302.866