Thursday, 21/02/2019|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP) và Chỉ ...
20/09/2017 618 Lượt xemXem tiếp
15/11/2017 260 Lượt xem
15/11/2017 301 Lượt xem
10/11/2017 316 Lượt xem
10/11/2017 222 Lượt xem
10/11/2017 238 Lượt xem
10/11/2017 279 Lượt xem
13/10/2017 324 Lượt xem
06/10/2017 269 Lượt xem
Thống kê truy cập
Hôm nay : 841
Hôm qua : 1.024
Tháng 02 : 12.309
Tháng trước : 25.426
Năm 2019 : 37.735
Năm trước : 270.826
Tổng số : 411.233