Thứ hai, 23/10/2017|
Năm học 2017 - 2018 là năm thứ ba “Năm tăng tốc” thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh và đẩy mạnh thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học.
Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP) và Chỉ ...
20/09/2017 105 Lượt xemXem tiếp
Bài viết liên quan
Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Hôm nay : 938
Hôm qua : 196
Tháng 10 : 19.949
Tháng trước : 24.639
Năm 2017 : 45.006
Năm trước : 0
Tổng số : 45.006