Wednesday, 19/12/2018|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (Nghị định số 55/2011/NĐ-CP) và Chỉ ...
20/09/2017 570 Lượt xemXem tiếp
15/11/2017 208 Lượt xem
15/11/2017 255 Lượt xem
10/11/2017 272 Lượt xem
10/11/2017 175 Lượt xem
10/11/2017 189 Lượt xem
10/11/2017 226 Lượt xem
13/10/2017 285 Lượt xem
06/10/2017 224 Lượt xem
Thống kê truy cập
Hôm nay : 312
Hôm qua : 1.009
Tháng 12 : 17.494
Tháng trước : 29.465
Năm 2018 : 259.662
Năm trước : 102.672
Tổng số : 362.334