Thứ hai, 09/12/2019|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"

Giáo dục và đào tạo Bến Tre nâng cấp trường học toàn tỉnh

Giáo dục và đào tạo Bến Tre nâng cấp trường học toàn tỉnh