21/06/22  Tài chính  29
Báo các các khoản chi Tháng 6
 02/06/22  Chuyên môn  27
CHỦ ĐỀ 9: LÀNG QUÊ TƯƠI ĐẸP - TIẾT 1: VẼ TRANH ĐỀ TÀI CON VẬT QUEN THUỘC
 19/10/17  Tin tức từ Phòng  13836
          GD&TĐ - Ngày 03/10/2017, Bộ GD&ĐT đã ban hành công văn số 4612/BGD&ĐT-GDTrH, hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh từ năm học 2017 - 2018. 
 13/10/17  Tin tức từ Phòng  13563
          GD&TĐ - Ngày 6/10/2017, Chính Phủ có tờ trình về tình hình thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Trong đó nêu rõ tình hình chuẩn bị đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa mới.