22/05/21  Chuyên đề Giáo dục  618
Khoa học là môn học về các sự vật, hiện tượng tự nhiên về cơ thể và sức khỏe con người.
 09/05/21  Chuyên đề Giáo dục  1196
Mở rộng vốn từ là một trong những nội dung quan trọng của phân môn Luyện từ và câu. Đó chính là cung cấp cho các em vốn từ ngữ phong phú để vận dụng vào đặt câu và tạo lập văn bản, cung cấp cho các em những kiến thức sơ giản ban đầu về thế giới vật chất xung quanh và một số kiến thức trong thực ...