03/01/20  Chuyên môn  47
Biện pháp giúp học sinh thực hiện tốt phép trừ có nhớ trong phạm vi 100:+ Hướng dẫn học sinh kỹ thuật tính.+ Hệ thống lại giữa kiến thức mới và kiến thức cũ.+ Thường xuyên ôn tập, kiểm tra và kịp thời sửa lỗi cho học sinh.