Tin nổi bật
Tin nổi bật
LỊCH KT K5
LỊCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ INăm học : 2017-2018Khối 5 STTNgàyThời gian(lúc)MônGhi chú115/12/2017(Thứ sáu) 9 giờ 30’ Khoa học 2 20/12/2017(Thứ tư)7 giờ 45’Tiếng Việt (Đọc)  8 giờ 30’ Tin học( lý thuyết)3 21/12/2017(Thứ năm)7 giờ 40’Tiếng Anh 8 giờ 30’Lịch sử-Địa lý422/12/2017(Thứ sáu)7 giờ Tiếng Việt (Viết) 7 giờ 45’Toán Phụ chú: Nhờ BGH sắp xếp cho ...
> Xem chi tiết