Tin nổi bật
Tin nổi bật
MỜI TOÀN THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠMVÀO LÚC 13 GIỜ 30 ...
TỔNG KẾT THÁNG 8/2019KẾ HOẠCH THÁNG 9/2019
> Xem chi tiết

  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
  • Học sinh trong lễ 20/11
  • Ảnh lưu niệm của Trường
  • Thầy Hiệu Phó đọc QĐ Khen thưởng
  • BGH và GV-NV nhận bằng khen UBND tỉnh
Họp Chuyên môn tháng 9/2019

Họp Chuyên môn tháng 9/2019

1) Tổng kết hoạt động chuyên môn tháng 8/20192) Triển khai kế hoạch chuyên môn tháng 9/2019, qui định về hồ sơ sổ sách,kế hoạch thao giảng tháng ...
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

MỜI TOÀN THỂ CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN HỌP HỘI ĐỒNG SƯ PHẠMVÀO LÚC 13 GIỜ 30 PHÚT NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 2019
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 2