Tin nổi bật
Tin nổi bật
Do ngày 21-22/05/2019, Hiệu trưởng và 01 giáo viên về SGD&ĐT tập huấn đánh giá ...
Dời lịch họp 8h ngày 18/05/2019 sang 8h ngày 23/05/2019
> Xem chi tiết

  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
  • Học sinh trong lễ 20/11
  • Ảnh lưu niệm của Trường
  • Thầy Hiệu Phó đọc QĐ Khen thưởng
  • BGH và GV-NV nhận bằng khen UBND tỉnh
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Do ngày 21-22/05/2019, Hiệu trưởng và 01 giáo viên về SGD&ĐT tập huấn đánh giá chuần nghề nghiệp Hiệu trưởng và giáo viên. Do đó cuộc họp ngày ...
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 3