Tin nổi bật
Tin nổi bật
Do ngày 21-22/05/2019, Hiệu trưởng và 01 giáo viên về SGD&ĐT tập huấn đánh giá ...
Dời lịch họp 8h ngày 18/05/2019 sang 8h ngày 23/05/2019
> Xem chi tiết

  • Hi-Furniture-Banner-web-0498
  • Học sinh trong lễ 20/11
  • Ảnh lưu niệm của Trường
  • Thầy Hiệu Phó đọc QĐ Khen thưởng
  • BGH và GV-NV nhận bằng khen UBND tỉnh
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

MỜI TOÀN THỂ ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NHUẬN PHÚ TÂN 2.     HỌP CHI BỘ: VÀO LÚC 14 GIỜ NGÀY 20 THANG 07 NĂM 2019
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

MỜI TOÀN THỂ ĐẢNG VIÊN CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NHUẬN PHÚ TÂN 2.     HỌP CHI BỘ: VÀO LÚC 14 GIỜ NGÀY 20 THANG 07 NĂM 2019
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 6