Wednesday, 14/04/2021|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc cử cán bộ Kế toán đơn vị liên hệ Đồng chí Kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận các quyết định về lĩnh ...
29/10/2019 891 Lượt xemXem tiếp
Thông báo về việc cho học sinh nghỉ học 
23/12/2017 9984 Lượt xemXem tiếp
Thông báo: Về việc nhận tiền thưởng và Giấy chứng nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở; Tập thể LĐTT 
15/11/2017 9920 Lượt xemXem tiếp
Thống kê truy cập
Hôm nay : 635
Hôm qua : 1.416
Tháng 04 : 14.445
Tháng trước : 34.324
Năm 2021 : 108.365
Năm trước : 885.051
Tổng số : 1.110.571