Thursday, 21/02/2019|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
thử nghiệm
15/11/2017 260 Lượt xemXem tiếp
15/11/2017 301 Lượt xemXem tiếp
báo cáo
10/11/2017 315 Lượt xemXem tiếp
bao cáo
10/11/2017 222 Lượt xemXem tiếp
gqqrq
10/11/2017 238 Lượt xemXem tiếp
Báo cáo thử nghiệm
10/11/2017 279 Lượt xemXem tiếp
t9
13/10/2017 324 Lượt xemXem tiếp
06/10/2017 268 Lượt xemXem tiếp
15/11/2017 260 Lượt xem
15/11/2017 300 Lượt xem
10/11/2017 315 Lượt xem
10/11/2017 222 Lượt xem
10/11/2017 237 Lượt xem
10/11/2017 278 Lượt xem
13/10/2017 324 Lượt xem
06/10/2017 268 Lượt xem
Thống kê truy cập
Hôm nay : 832
Hôm qua : 1.024
Tháng 02 : 12.300
Tháng trước : 25.426
Năm 2019 : 37.726
Năm trước : 270.826
Tổng số : 411.224