Chủ nhật, 17/12/2017|
Năm học 2017 - 2018 là năm thứ ba “Năm tăng tốc” thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh và đẩy mạnh thực hiện chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học.
thử nghiệm
15/11/2017 60 Lượt xemXem tiếp
báo cáo
10/11/2017 83 Lượt xemXem tiếp
bao cáo
10/11/2017 42 Lượt xemXem tiếp
gqqrq
10/11/2017 45 Lượt xemXem tiếp
Báo cáo thử nghiệm
10/11/2017 46 Lượt xemXem tiếp
t9
13/10/2017 121 Lượt xemXem tiếp
06/10/2017 57 Lượt xemXem tiếp
Bài viết liên quan
15/11/2017 57 Lượt xem
15/11/2017 75 Lượt xem
10/11/2017 82 Lượt xem
10/11/2017 42 Lượt xem
10/11/2017 45 Lượt xem
10/11/2017 46 Lượt xem
13/10/2017 121 Lượt xem
06/10/2017 57 Lượt xem
Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Hôm nay : 187
Hôm qua : 337
Tháng 12 : 13.839
Tháng trước : 25.016
Năm 2017 : 90.363
Năm trước : 0
Tổng số : 90.363