Sunday, 21/10/2018|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
thử nghiệm
15/11/2017 171 Lượt xemXem tiếp
15/11/2017 209 Lượt xemXem tiếp
báo cáo
10/11/2017 229 Lượt xemXem tiếp
bao cáo
10/11/2017 144 Lượt xemXem tiếp
gqqrq
10/11/2017 159 Lượt xemXem tiếp
Báo cáo thử nghiệm
10/11/2017 189 Lượt xemXem tiếp
t9
13/10/2017 251 Lượt xemXem tiếp
06/10/2017 187 Lượt xemXem tiếp
15/11/2017 171 Lượt xem
15/11/2017 208 Lượt xem
10/11/2017 229 Lượt xem
10/11/2017 144 Lượt xem
10/11/2017 158 Lượt xem
10/11/2017 188 Lượt xem
13/10/2017 251 Lượt xem
06/10/2017 187 Lượt xem
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Hôm qua : 425
Tháng 10 : 18.606
Tháng trước : 21.840
Năm 2018 : 201.975
Năm trước : 102.672
Tổng số : 304.647