Wednesday, 19/12/2018|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
thử nghiệm
15/11/2017 208 Lượt xemXem tiếp
15/11/2017 255 Lượt xemXem tiếp
báo cáo
10/11/2017 272 Lượt xemXem tiếp
bao cáo
10/11/2017 175 Lượt xemXem tiếp
gqqrq
10/11/2017 189 Lượt xemXem tiếp
Báo cáo thử nghiệm
10/11/2017 226 Lượt xemXem tiếp
t9
13/10/2017 285 Lượt xemXem tiếp
06/10/2017 224 Lượt xemXem tiếp
15/11/2017 208 Lượt xem
15/11/2017 255 Lượt xem
10/11/2017 272 Lượt xem
10/11/2017 175 Lượt xem
10/11/2017 189 Lượt xem
10/11/2017 226 Lượt xem
13/10/2017 285 Lượt xem
06/10/2017 224 Lượt xem
Thống kê truy cập
Hôm nay : 291
Hôm qua : 1.009
Tháng 12 : 17.473
Tháng trước : 29.465
Năm 2018 : 259.641
Năm trước : 102.672
Tổng số : 362.313