Website ảnh động phục vụ cho soạn bài giảng điện tử Powerpoint

Gửi quý thầy cô những website cho phép tải ảnh động phục vụ cho công tác soạn giảng PowerPoint

1. Ảnh động, tổng hợp 1200 hình ảnh động cực đẹp dùng để trang trí, thiết kế

 

2. Hình động đẹp để trang trí Powerpoint cho sinh động

 

3. Tổng hợp 5000 ảnh động tuyển chọn cực đẹp cho Powerpoint

 

4. Tổng hợp hình động đẹp để trang trí Powerpoint, Word

 
Tác giả: Hải Dương
Nguồn: Internet
Bài viết liên quan