CHUYÊN ĐỀ

GIÚP HỌC SINH LỚP 3 NHẬN BIẾT BIỆN PHÁP TU TỪ SO SÁNH

 

I. Mục đích

- Giúp học sinh có kĩ năng nhận dạng các mô hình về sự vật, hiện tượng được so sánh, qua đó dễ dàng tìm, phát hiện được các từ chỉ so sánh trong bài. Trên cơ sở đó giúp học sinh biết cách dùng từ so sánh, biết cách phân biệt, biết cách so sánh tu từ và áp dụng viết câu, đoạn văn hay.

- Giúp học sinh tiếp cận kịp thời với sách giáo khoa đồng thời giúp giáo viên có được các phương pháp rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng biện pháp tu từ so sánh ở lớp 3.

- Tiết dạy minh họa môn LUYỆN TỪ VÀ CÂU: "SO SÁNH"

Người thực hiện: Võ Thị Kim Đang