Thư viện video
Thống kê
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 78
Tháng 10 : 4.138
Quý 4 : 4.138
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Do nhu cầu công việc, trường TH Tân Thành Bình 2 thông báo tuyển dụng viên chức năm học 2019-2020 như sau: PHÒNG GD&ĐT MỎ CÀY BẮCTR­ƯỜNG TIỂU HỌCTÂN THÀNH BÌNH 2CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 03/TB-THTTB2   Tân Thành Bình, ngày 03 tháng 10 năm 2019 Thông báoTuyển dụng viên chức năm học 2019-2020            ...
> Xem chi tiết