DANH SÁCH CHI BỘTRƯỜNG

 

 

Họ và tên: Phạm Thị Hoa

 

 

Bí thư

 

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Sót

 

 

Phó bí thư

 

 

Họ và tên:Nguyễn T Ngọc Thơm

 

 

Chi Ủy viên

 

 

Họ và tên: Lương Trường An

 

 

Đảng viên

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu An

 

 

Đảng viên

 

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Bé

 

 

Đảng viên

 

 

Họ và tên: Lê Hữu Chiến

 

 

Đảng viên

 

 

Họ và tên: Nguyễn Văn Nhân

 

 

Đảng viên

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Hoà

 

 

Đảng viên

 

 

Họ và tên: Dương Văn Khuê

 

 

Đảng viên

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Nhi

 

 

Đảng viên

 

 

Họ và tên: Bùi Văn Phong

 

 

Đảng viên

 

 

 

Họ và tên: Bùi Thị Suốt

 

 

Đảng viên

 

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Bạch Tuyết

 

 

Đảng viên

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Thuỷ

 

Đảng viên

 

 

Họ và tên: Phan Thị Vân

 

 

Đảng viên


 

 

Họ và tên: Phạm Thị Thắm

 

 

Đảng viên

 

 

 

Họ và tên: Lê Thị Ngọc Điệp

 

 

Đảng viên