GIỚI THIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠNH NGÃI 2

         Trường Tiểu học Thạnh Ngãi 2 được thành lập vào ngày 14 tháng 09 năm 1992 theo Quyết định số 267/UB-QĐ của Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày. Năm 2009 sau khi huyện Mỏ Cày được tách thành Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc, trường được tiếp nhận về Phòng Giáo dục và Đào tạo Mỏ Cày Bắc theo Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 05 tháng 05 năm 2009 của Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc. Trường Tiểu học Thạnh Ngãi 2 có hai điểm trường: Điểm trường chính đặt tại ấp Gia Thạnh, điểm lẻ đặt tại ấp Thủ Sở, cách điểm chính khoảng 2 km.

        Đến nay, từ 25 năm xây dựng và phát triển. Thầy và trò của trường đã từng trải qua những giai đoạn khó khăn. Được sự quan tâm sâu sát của Lãnh đạo địa phương, của ngành Giáo dục huyện nhà đã động viên rất lớn cho đội ngũ thầy cô giáo và học sinh của trường. Với ý chí quyết tâm vượt khó phát huy truyền thống của quê hương xã anh hùng trong chiến đấu chống giặc ngoại xâm và xây dựng quê hương đất nước, nhà trường từng bước vươn lên phát triển.

          Trường Tiểu học Thạnh Ngãi 2 với qui mô vừa và nhỏ. Số lớp học từ 11 đến 12 lớp số học sinh hàng năm dao động trên dưới 300 em. Đội ngủ nhà trường chỉ 25 người.

 

 

         

        Trong những năm đầu thành lập trường, với điều kiện khó khăn nhưng thầy và trò của trường luôn ra sức phấn đấu và đạt được kết quả khích lệ. Mặc dù số lượng còn khiêm tốn nhưng cũng động viên cho sự phấn đấu của tập thể sư phạm của trường.

         Từng lúc trương, lớp được trang bị tốt hơn, phục vụ tốt hơn cho yêu cầu dạy và học của trường. Số giáo viên dạy giỏi huyện tăng lên hàng năm đạt 30% trở lên và có giáo viên giỏi tỉnh trong mỗi kì thi, có học sinh đạt giải trong các phong trào hội thi cấp huyện, tỉnh nhiều hơn. Kết quả mà thầy và trò của trường đạt được không thể quên sự hỗ trợ nhiệt tình của phụ huynh trường những người luôn sát cánh với nhà trường chăm lo sự nghiệp giáo dục của địa phương cũng như sự nghiệp trồng người.

        Với sứ mệnh thực hiện phát triển sự nghiệp Giáo dục của địa phương góp phần vào sự nghiệp Giáo dục của huyện nhà. Từ nay, tập thể sư phạm nhà trường cùng nỗ lực tự học tự bồi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.