Monday, 19/08/2019|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Ngày ban hành:
16/08/2019
Số lượt xem:
172
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/08/2019
Số lượt xem:
164
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/08/2019
Số lượt xem:
105
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/08/2019
Số lượt xem:
230
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/08/2019
Số lượt xem:
226
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/08/2019
Số lượt xem:
117
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/08/2019
Số lượt xem:
102
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/08/2019
Số lượt xem:
244
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/08/2019
Số lượt xem:
107
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
09/08/2019
Số lượt xem:
191
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/08/2019
Số lượt xem:
283
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/08/2019
Số lượt xem:
157
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/08/2019
Số lượt xem:
255
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/08/2019
Số lượt xem:
101
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.037
Hôm qua : 293
Tháng 08 : 13.030
Tháng trước : 20.428
Năm 2019 : 190.456
Năm trước : 270.826
Tổng số : 563.954