Sunday, 21/10/2018|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Ngày ban hành:
19/10/2018
Số lượt xem:
82
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/10/2018
Số lượt xem:
55
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/10/2018
Số lượt xem:
129
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/10/2018
Số lượt xem:
146
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/10/2018
Số lượt xem:
140
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/10/2018
Số lượt xem:
70
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/10/2018
Số lượt xem:
42
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/10/2018
Số lượt xem:
97
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/10/2018
Số lượt xem:
127
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/10/2018
Số lượt xem:
83
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
16/10/2018
Số lượt xem:
143
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/10/2018
Số lượt xem:
137
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/10/2018
Số lượt xem:
161
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/10/2018
Số lượt xem:
81
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15
Hôm qua : 425
Tháng 10 : 18.607
Tháng trước : 21.840
Năm 2018 : 201.976
Năm trước : 102.672
Tổng số : 304.648