Monday, 22/04/2019|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Ngày ban hành:
19/04/2019
Số lượt xem:
115
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/04/2019
Số lượt xem:
56
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/04/2019
Số lượt xem:
36
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/04/2019
Số lượt xem:
420
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/04/2019
Số lượt xem:
333
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/04/2019
Số lượt xem:
111
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/04/2019
Số lượt xem:
48
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/04/2019
Số lượt xem:
41
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/04/2019
Số lượt xem:
108
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/04/2019
Số lượt xem:
84
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/04/2019
Số lượt xem:
108
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/04/2019
Số lượt xem:
107
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/04/2019
Số lượt xem:
240
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/04/2019
Số lượt xem:
248
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 86
Hôm qua : 317
Tháng 04 : 21.805
Tháng trước : 27.705
Năm 2019 : 93.523
Năm trước : 270.826
Tổng số : 467.021