Thursday, 27/06/2019|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Ngày ban hành:
24/06/2019
Số lượt xem:
196
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/06/2019
Số lượt xem:
247
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/06/2019
Số lượt xem:
159
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/06/2019
Số lượt xem:
168
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/06/2019
Số lượt xem:
142
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
19/06/2019
Số lượt xem:
53
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/06/2019
Số lượt xem:
212
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/06/2019
Số lượt xem:
188
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/06/2019
Số lượt xem:
191
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/06/2019
Số lượt xem:
195
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/06/2019
Số lượt xem:
274
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 178
Hôm qua : 756
Tháng 06 : 20.062
Tháng trước : 33.189
Năm 2019 : 154.808
Năm trước : 270.826
Tổng số : 528.306