Wednesday, 19/12/2018|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Ngày ban hành:
19/12/2018
Số lượt xem:
11
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/12/2018
Số lượt xem:
46
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/12/2018
Số lượt xem:
84
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/12/2018
Số lượt xem:
41
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/12/2018
Số lượt xem:
69
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/12/2018
Số lượt xem:
50
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hiệu trưởng các trường cử cán bộ, giáo viên hoặc nhân viên đến Phòng GD&ĐT nhận tiền khen thưởng ngày 18/12/2018 liên hệ Cô Ngọc Thùy

Ngày ban hành:
17/12/2018
Số lượt xem:
222
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/12/2018
Số lượt xem:
214
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
17/12/2018
Số lượt xem:
95
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/12/2018
Số lượt xem:
80
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/12/2018
Số lượt xem:
152
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/12/2018
Số lượt xem:
71
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/12/2018
Số lượt xem:
138
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
12/12/2018
Số lượt xem:
85
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/12/2018
Số lượt xem:
160
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 341
Hôm qua : 1.009
Tháng 12 : 17.523
Tháng trước : 29.465
Năm 2018 : 259.691
Năm trước : 102.672
Tổng số : 362.363