• Nguyễn Thị Lượng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   CĐSPMN
  • Email:
   nguyenthiluong@gmail.com
 • Nguyễn Thị Ái Hiểu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   CĐSPMN
  • Email:
   nguyenthiaihieu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Thị Ái Hiểu sinh năm 1988

   Quê quán: Ấp Đông Thành - Xã Thành An - Mỏ Cày Bắc

 • Trần Thị Ngọc Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tồ phó chuyên môn khối lá
  • Học hàm, học vị:
   CĐSPMN
  • Email:
   tranthingocthuy@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trần Thị Ngọc Thùy sinh năm 1988

   Quê quán: Ấp Đông Trị - Xã Thành An - Mỏ Cày Bắc

 • Nguyễn Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   THSPMN
  • Email:
   nguyenthituyet@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nguyễn Thị Tuyết sinh năm 1981

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 5
Tháng trước : 106