Trường Mẫu giáo Thành An là trường hạng 2 có hiệu trưởng và 1 phó hiệu trưởng theo quy định của Điều lệ trường mầm non ban hành tại Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường thành lập đủ các hội đồng như: Hội đồng trường; Hội đồng thi đua khen thưởng; Hội đồng chấm thi giáo viên giỏi. Các hội đồng thực hiện đúng chức năng theo quy định. Trường có 02 tổ chuyên môn và 01 tổ văn phòng được hiệu trưởng ra Quyết định vào đầu năm học, có chi bộ Đảng độc lập, có 09 Đảng viên trực thuộc Đảng ủy xã Thành An; có tổ chức Công đoàn gồm 24 công đoàn viên; chi đoàn gồm 11 đoàn viên.

100% giáo viên có bằng Cử nhân sư phạm Mầm non hệ chính quy (75% giáo viên tốt nghiệp Cao đẳng sư phạm trở lên).

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục trẻ thông minh sớm 

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 18-24 tháng: 0

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 0

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 29 cháu với 2 cô giáo 

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 112 cháu với 6 cô giáo

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 105 cháu với 6 cô giáo.