Trường Mẫu giáo Thành An được thành lập từ năm 2005, đơn vị trực thuộc của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mỏ Cày Bắc với tổng diện tích đất sử dụng là 5.220 m2; gồm 3 điểm trường: Điểm chính đặt tại ấp Đông Hòa xã Thành An huyện Mỏ Cày Bắc, 02 điểm lẻ ở ấp Đông Thạnh và Đông Thuận xã Thành An. Trường có 8 lớp, với 246 trẻ, tất cả trẻ đều được học 2 buổi/ngày và được ăn bán trú. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 24 người. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt trình độ chuyên môn chuẩn và trên chuẩn;

Hiện nay, trường có 8 phòng học và 11 phòng chức năng được xây dựng kiên cố, khuôn viên trường có tường rào bao quanh, ngăn cách bên ngoài; cổng trường có biển tên trường theo quy định. Sân trường trồng cây xanh, hoa kiểng, có khu phát triển vận động cho trẻ vui chơi và có vườn rau dành riêng cho trẻ chăm sóc, sân chơi có đồ chơi ngoài trời bảo đảm an toàn, phù hợp với trẻ;

Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Thành An, đặc biệt trường được sự quan tâm, chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mỏ Cày Bắc; Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, tư tưởng chính trị vững vàng, yêu nghề mến trẻ, nhiệt tình, có trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng động sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Trình độ chuyên môn của giáo viên đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn đạt 75%. Kết quả đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên hằng năm đều được xếp loại từ khá trở lên;

Trẻ đến trường chăm ngoan, lễ phép, tích cực tham gia vào các hoạt động; có nề nếp tốt trong việc thực hiện các hoạt động như học tập, vui chơi, vệ sinh; Ban đại diện cha mẹ học sinh nhiệt tình, tích cực hỗ trợ các hoạt động phong trào, phối hợp tốt với nhà trường trong nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.