GD&TĐ - Sở GD&ĐT Bến Tre gửi văn bản tới phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường THPT yêu cầu tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

Ảnh minh họa

 

 

Ảnh minh họa

          Cụ thể, các đơn vị cần tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên giảng dạy các môn Đạo đức, Giáo dục công dân, giáo viên làm công tác tư vấn tân lý, giáo viên tổng phụ trách đội, giáo viên làm công tác đoàn, giáo viên chủ nhiệm lớp trong các nhà trường... trau dồi, nâng cao trnfh độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng tốt các hoạt động giáo dục trong giai đoạn tới.

         Các cơ sở giáo dục tăng cường giáo dục kỹ nắng ống cho học sinh thông qua việc tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học các môn học Đạo đức, Giáo dục công dân, tích hợp, lồng ghép trong các môn học liên quan.

          Các hoạt động giáo dục ngoài giờ, hoạt động trải nghiệm sáng tạo và các hoạt động giáo dục khác đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nội dung giáo dục dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp lứa tuổi học sinh.

         Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo tại kế hoạch 3099/KH-SGD&ĐT của Sở về nâng cao chất lượng giáo dục Đạo đức, Giáo dục công dân và giáo dục chính trị tư tưởng trong trường học.

Lập Phương