Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2020 - 2021 Tổ chuyên môn Khối 1

Tài liệu đính kèm: Tải về

Kế hoạch BDTX nhằm phát triển năng lực tự học, năng lực tự đánh giá, năng lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên trong tổ.. Bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn... 

 

Bài viết liên quan