• Lữ Ngọc Hà
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm Tiếng anh
  • Giới thiệu sơ bộ:

   h

 • Cao Trần Việt Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm
 • Nguyễn Văn Đoàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm
 • Nguyễn Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Khối 1
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên chủ nhiệm

 • Nguyễn Thị Diễm
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên chủ nhiệm

 • Nguyễn Hữu Cung
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Trung học sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn

 • Trần Thị Kiều Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Khối 2 - UV BCHCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên chủ nhiệm Lớp Hai 1

 • Lê Thị Minh Hiền
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên chủ nhiệm Lớp Hai 3

 • Trịnh Văn Nốp
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên chủ nhiệm Lớp Ba 1

 • Nguyễn Văn Tiến
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên âm nhạc

 • Nguyễn Thị Sum
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên chủ nhiệm Lớp Hai 1