• Trần Thị Kiều Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Khối 2 - UV BCHCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên chủ nhiệm Lớp Hai 1

 • Lê Thanh Điền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐCS
  • Học hàm, học vị:
   Đại học CNTT
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Tin học

 • Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Khối 4 - P.CT CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên chủ nhiệm Lớp Bốn 2

 • Cao Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCHCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm Tiếng anh
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Tiếng Anh

 • Nguyễn Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCHCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên chủ nhiệm Lớp Năm 1