• Trịnh Thị Xuân Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học KHTV
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên Thư viện

 • Nguyễn Thị Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Văn phòng - PBT chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học TCNH
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Kế toán