• Lữ Ngọc Hà
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm Tiếng anh
  • Giới thiệu sơ bộ:

   h

 • Nguyễn Thị Tuyết
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Khối 1
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên chủ nhiệm

 • Nguyễn Thị Diễm
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên chủ nhiệm

 • Nguyễn Hữu Cung
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Trung học sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn