• Trần Thị Kiều Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Khối 2 - UV BCHCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên chủ nhiệm Lớp Hai 1

 • Lê Thị Minh Hiền
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên chủ nhiệm Lớp Hai 3

 • Nguyễn Văn Tiến
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên âm nhạc

 • Nguyễn Thị Sum
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên chủ nhiệm Lớp Hai 1

 • Võ Văn Kịch
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn