• Trịnh Văn Nốp
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên chủ nhiệm Lớp Ba 1

 • Ngô Văn Bằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Khối 3
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên chủ nhiệm Lớp Ba 2

 • Phan Văn Thái
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên chủ nhiệm Lớp Ba 3

 • Bạch Văn Tân
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Thể dục

 • Cao Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCHCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm Tiếng anh
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Tiếng Anh