• Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Khối 4 - P.CT CĐ
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên chủ nhiệm Lớp Bốn 2

 • Phan Văn Đậm
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên chủ nhiệm Lớp Bốn 1

 • Trịnh Văn Tăng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên chủ nhiệm Lớp Bốn 3

 • Đinh Thị Mỹ Nương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TỔNG PHỤ TRÁCH ĐỘI
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Mĩ thuật 

 • Nguyễn Đình Thuần
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GIÁO VIÊN
  • Học hàm, học vị:
   Trung học sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên bộ môn