• Phan Văn Đức
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Khối 5 & TB Thanh tra ND
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên chủ nhiệm Lớp Năm 2

 • Nguyễn Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV BCHCĐ
  • Học hàm, học vị:
   Đại học Sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên chủ nhiệm Lớp Năm 1

 • Huỳnh Văn Kế
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng Sư phạm
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên chủ nhiệm Lớp Năm 3 & CMC-PCGDTH

 • Trịnh Thị Xuân Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học KHTV
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên Thư viện