• Nguyễn Thị Tuyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Văn phòng - PBT chi đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học TCNH
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Kế toán

 • Trần Cẩm Thanh
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Trung học điều dưỡng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên y tế