Friday, 07/05/2021|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc cử cán bộ Kế toán đơn vị liên hệ Đồng chí Kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo nhận các quyết định về lĩnh ...
29/10/2019 917 Lượt xemXem tiếp
Thông báo về việc cho học sinh nghỉ học 
23/12/2017 10218 Lượt xemXem tiếp
Thông báo: Về việc nhận tiền thưởng và Giấy chứng nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở; Tập thể LĐTT 
15/11/2017 10162 Lượt xemXem tiếp
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.012
Hôm qua : 1.283
Tháng 05 : 6.700
Tháng trước : 29.662
Năm 2021 : 130.282
Năm trước : 885.051
Tổng số : 1.132.488