Friday, 07/05/2021|
Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy học. Thực hiện phương châm "Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc"
Ngày ban hành:
07/05/2021
Số lượt xem:
5
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/05/2021
Số lượt xem:
79
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/05/2021
Số lượt xem:
133
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/05/2021
Số lượt xem:
93
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
06/05/2021
Số lượt xem:
154
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/05/2021
Số lượt xem:
66
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/05/2021
Số lượt xem:
61
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
05/05/2021
Số lượt xem:
39
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
04/05/2021
Số lượt xem:
160
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thống kê truy cập
Hôm nay : 859
Hôm qua : 1.283
Tháng 05 : 6.547
Tháng trước : 29.662
Năm 2021 : 130.129
Năm trước : 885.051
Tổng số : 1.132.335